LOKAL
Bilgilendirme
İşlem Kolaylığı
Her Bilgisayardan Erişim
Veri Girişi
Listeleme
Kurumlar Arası SMS
Üyelere SMS
Üye Mesaj Listesi

Mirsoft Bilişim Yazılım Teknolojileri

– www.probase.com.tr